Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Αρχαία Α' ΓυμνασίουΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ


Α΄. Κείμενο: Ενότητα 4, Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Πλέομεν ον σον τριακοσίους σταδίους καί προσφερόμεθα νήσ μικρ καί ρήμ. Μείναντες δέ  ν τ νήσ πέντε μέρας, τ  κτ ξορμμεν καί τ γδό καθορμεν πολλούς νθρώπους διαθέοντας πί το πελάγους, προσεοικότας παντα μν καί τά σώματα καί τά μεγέθη, πλήν τν ποδν μόνων· τατα γάρ  χουσι φέλλινα· φ’ ο δή, ομαι, καί καλονται Φελλόποδες. Θαυμάζομεν ον  ρντες ο βαπτιζομένους, λλά  περέχοντας τν κυμάτων καί  δοιποροντας  δες. Ο δέ καί προσέρχονται καί σπάζονται μς λέγουσί τε  λληνικ  φων πείγεσθαι ες Φελλώ τήν ατν πατρίδα. Μέχρι μέν ον τινος συνοδοιποροσι μν παραθέοντες, ετα  ποτρεπόμενοι τς δο βαδίζουσιν πευχόμενοι  μν  επλοιαν.
                                                             Λουκιανός, Αληθής Ιστορία 2.3-4 (διασκευή)

Β΄: Ερωτήσεις
  1. Να γράψετε το νόημα του κειμένου                                                             (4 μονάδες)                                                                                             
                                                                                                                    
  1. α) Ποια αξιοπερίεργα χαρακτηριστικά παρουσιάζουν οι Φελλόποδες που περιγράφει ο Λουκιανός;
β) Πώς συμπεριφέρθηκαν οι Φελλόποδες στον αφηγητή και στους συντρόφους του;
                                                                                                    
(4 μονάδες)

  1. α) ∙ τό στάδιον: να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις ενικού αριθμού (πλάγιες πτώσεις είναι η γενική, η δοτική και η αιτιατική)
          ∙ η νησος: να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις πληθυντικού αριθμού
          ∙ ο άνθρωπος: να γραφούν η δοτική και αιτιατική ενικού και πληθυντικού αριθμού.
β) λέγουσι (του ρήμ.λέγω): να κλιθεί στον Ενεστώτα και Μέλλοντα.
                                                                                                   
 (5 μονάδες)

  1. Να κλιθεί η προσωπική αντωνυμία εγώ, σύ και στα δύο πρόσωπα.         
  2. (2 μονάδες)

  1. α) Να γράψετε μία πρόταση με κάθε μια από τις λέξεις:
                γεωργός, γεωμετρία, υπόγειος.
β) Να αντιστοιχίσετε τις πρωτότυπες λέξεις της στήλης Α΄ με τις παράγωγές
    τους στη στήλη Β΄:
         Α΄                                 Β΄
1.  κάπηλος                       α. μαθητής
2.  πόλις                           β. κόσμημα
3.  σθένος                          γ. καπηλεύω
4.  μανθάνω                      δ.  πολίτης
5.  κοσμέω, κοσμω              ε.  σθεναρός
                                                                                                                (5 μονάδες)