Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Αρχαιά Α' Γυμνασίου


  
 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ


Α΄. Κείμενο: Ενότητα 6, Η ομορφιά δεν είναι το παν

Εμεγέθης λαφος ρ θέρους διψν παραγίνεται πί τινα πηγήν διαυγ καί  βαθεαν καί πιών σον θελεν προσεχεν τ δέ το σώματος. Καί μάλιστα μέν πήνει τήν φύσιν τν κεράτων ς κόσμος εη παντί τ σώματι. ψεγεν δέ τήν λεπτότητα τν σκελν ς οχ οων τε ντων φέρειν πν τό βάρος. ν δέ πρός  τούτοις ν, αφνιδίως  κούεται  λακή τε κυνν καί κυνηγέται πλησίον . δέ ρμα πρός φυγήν καί, μέχρις που διά πεδίου ποιετο τόν δρόμον, σώζετο πό τς κύτητος τν σκελν. πεί δέ νέπεσεν ες πυκνήν καί δασεαν λην, μπλακέντων ατ τν κεράτων άλω, μαθών πείρ τι ρα ν δικος κριτής τν δίων ψέγων μέν τά σώζοντα, παινν δέ τά προδόντα ατόν.
                                                                                                                           Μύθος Αισώπου (διασκευή)
Β΄: Ερωτήσεις

 1. Να γράψεις το νόημα του κειμένου                                         
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                       (4 μονάδες)                                                                                      
                                                                                                                
 1. α) Ποιο χαρακτηριστικό του ελαφιού το βοήθησε να ξεφύγει αρχικά από τους κυνηγούς; Ποιο χαρακτηριστικό του, αντίθετα, αποδείχτηκε μοιραίο;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
β) Τι νομίζεις ότι διδάσκει ο μύθος αυτός του Αισώπου;
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                                                   
 (4 μονάδες)


 1. ζεύγη

  ζευγάρι

  ζυγός

  ζεύξη
   
  α) Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω φράσεων με την κατάλληλη λέξη από αυτές που δίνονται στο πλαίσιο:
Ø  «Στοιχηθείτε κατά …………….» είπε ο γυμναστής και οι μαθητές
έφτιαξαν δυάδες.                                                     
Ø  Αβάσταχτος ήταν για τους Έλληνες ο ……………….. (μτφ) του
Τούρκου κατακτητή.
Ø  Η ………………. Ρίου-Αντιρρίου είναι από τα έργα υποδομής που
έλυσαν χρόνια προβλήματα.
Ø  Από τα δώρα που πήρα για τη γιορτή μου αυτό που μου άρεσε ιδιαίτερα
ήταν ένα ………………… κόκκινα γάντια.

β) Να γράψεις μία πρόταση με κάθε μια από τις λέξεις:
     ποτοαπαγόρευση, πόσιμος, πιωμένος.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                    
  (5 μονάδες)

 1. α) Να συμπληρώσεις τις φράσεις με το ρήμα που δίνεται σε παρένθεση στο κατάλληλο πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού και του αορίστου.
Ø  Φύλακες ……………………… /…..……………… (φυλάττω, γ΄πληθ.) τόν εν Δελφοις θησαυρόν.
Ø  Περικλης …………………….. / ……………………. (αγορεύω, γ΄ενικό) εν τη αγορα.
Ø  Των έργων τήν υπόνοιαν η αλήθεια ………….….. / ……………… (βλάπτω, γ΄ενικό)
                                                                                                (2,5 μονάδες)

             β) Να σχηματίσεις τον παρακείμενο και τον υπερσυντέλικο των ρημάτων:
Ø  παιδεύω         …………………..……           …………………………..
Ø  λύω                ……………………….            …………………………..
Ø  γράφω            ……………………….            …………………………..
                                                                                                   (2,5 μονάδες)

 1.  Να βάλεις  τα επίθετα της Α΄ στήλης στην ίδια πτώση με τα ουσιαστικά της Β΄στήλης:

                      Α΄                  Β΄  
        σοφός                     διδασκάλω                    …………………….
        ένδοξος                  στρατηγοις                     …………………….
        αγαθός                    ηγέτου                          …………………….
        δίκαιος                    δικαστά                         …………………….
                                                                                                                      (2 μονάδες)