Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Γλώσσα ΣΤ' ΔημοτικούΕρωτηματικές αντωνυμίες λέγονται οι αντωνυμίες που χρησιμοποιούμε όταν ρωτάμε και είναι οι εξής:
  • Τι (άκλιτη) π.χ Τι κάνεις; Τι ώρα είναι;

  • Ποιος, ποια, ποιο π.χ Ποιος είναι; Ποια ήρθε; Ποιο θέλεις;

  • Πόσος, πόση, πόσο π.χ Πόσος / πόση είναι; Πόσο κάνει;

Σημείωση: Δεν πρέπει να μπερδεύουμε την ερωτηματική αντωνυμία ποιο που συνοδεύει ουσιαστικά, με το επίρρημα πιο που συνοδεύει επίθετα και επιρρήματα.
Π.χ Ποιο καράβι; Είναι πιο ψηλός.
Ποιο μολύβι; Θα έρθω πιο αργά.


Δεικτικές αντωνυμίες λέγονται οι αντωνυμίες που τις χρησιμοποιούμε όταν δείχνουμε και είναι οι εξής:
  • Αυτός, αυτή, αυτό (για να δείχνουμε όσα βρίσκονται κοντά μας)
π.χ Αυτός είναι φίλος μου.

  • (Ε)τούτος, (ε)τούτη, (ε)τούτο (για να δείχνουμε όσα βρίσκονται πολύ κοντά μας) π.χ Ετούτο εδώ είναι το βιβλίο μου.

  • Εκείνος, εκείνη, εκείνο (για να δείχνουμε όσα βρίσκουμε μακριά μας)
π.χ Εκείνο τον άνθρωπο δεν τον ξέρω.

  • Τέτοιος, τέτοια, τέτοιο (για να δείχνουμε ποιότητα) π.χ Τέτοιος ήταν πάντα.

  • Τόσος, τόση, τόσο (για να δείχνουμε ποσότητα) π.χ Πώς πέρασε τόσος καιρός!

Να θυμάσαι:
Σε μια απλή πρόταση που έχει τη μορφή Υποκείμενο - Ρήμα – Αντικείμενο (ΥΡΑ), το αντικείμενο του ρήματος μπορεί να είναι και αντωνυμία.

Π.χ (Υ) (Ρ) (Α)
Ο Αλέξης είδε κάποιον