Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Γλώσσα ΣΤ' ΔημοτικούΟ αόριστος της παθητικής φωνής.

Ο αόριστος της παθητικής φωνής των ρημάτων της α΄ και της β΄ συζυγίας (π.χ. δένομαι και νικιέμαι) κλίνεται ως εξής:

α΄ συζυγία
β΄ συζυγία
Ενικός
Πληθυντικός
Ενικός
Πληθυντικός
α΄ προσ.
β΄ προσ.
γ΄ προσ.
δέθηκα
δέθηκες
δέθηκε
δεθήκαμε
δεθήκατε
δέθηκαν
α΄ προσ.
β΄ προσ.
γ΄ προσ.
νικήθηκα
νικήθηκες
νικήθηκε
νικηθήκαμε
νικηθήκατε
νικήθηκαν


Σημειώσεις:
1. Όταν ο αόριστος της ενεργητικής φωνής λήγει σε –σα, ο αόριστος της παθητικής λήγει σε –θηκα ή –στηκα.
π.χ. ντύνω – έντυσα – ντύθηκα, αλέθω – άλεσα – αλέστηκα.
2. Όταν ο αόριστος της ενεργητικής φωνής λήγει σε –ξα, ο αόριστος της παθητικής λήγει σε –χτηκα.
π.χ. διώχνω – έδιωξα – διώχτηκα
3. Όταν ο αόριστος της ενεργητικής φωνής λήγει σε –ψα, ο αόριστος της παθητικής λήγει σε –φτηκα.
π.χ. κρύβω – έκρυψα – κρύφτηκα.

Να προσέξεις:
Ο αόριστος της παθητικής φωνής γράφεται πάντα με ήτα (η) στην παραλήγουσα.
Π.χ.: κρύφτηκα, δροσίστηκα, ντύθηκα.
Ο αόριστος της παθητικής φωνής των ρημάτων της β΄ συζυγίας γράφεται, συνήθως, με ήτα (η) και στην προπαραλήγουσα και στην παραλήγουσα.
π.χ.: αγαπώ – αγαπήθηκα, τιμώ – τιμήθηκα, αδικώ – αδικήθηκα.