Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ(μέσα 15ου αιώνα-αρχές 19ου αιώνα)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1) Ποια γεγονότα σηματοδότησαν τους Νεότερους Χρόνους της ιστορίας στην Ελλάδα και στη Δυτική Ευρώπη; Ποιες χώρες αναδείχτηκαν;(σελ.10)

2) Ποιες μεταβολές περιλαμβάνει η ιστορική γραμμή των Νεότερων Χρόνων;(σελ.11)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

1)Πού εμφανίστηκε αρχικά η κίνηση της Αναγέννησης και τι έγινε με τους ανθρώπους του πνεύματος; Ποιοι βοήθησαν στην κίνηση αυτή;(σελ.13)

2)Τι υποστήριζαν οι Ουμανιστές και ποια εφεύρεση συνέβαλλε στη διάδοση των ιδεών τους; Ποιος έκανε αυτή την εφεύρεση;(σελ.12 και 14)

3)Ποιοι καλλιτέχνες αναδείχτηκαν κατά την Αναγέννηση και σε ποιες τέχνες;(σελ.13)

4)Ποιοι οι επιστήμονες που έγιναν γνωστοί;(σελ.13)

5)Πότε συνέβη η Προτεσταντική Μεταρρύθμιση και ποια η αντίδραση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας;(σελ.13)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ

1)Ποιες γεωγραφικές ανακαλύψεις έγιναν κατά το 15ο και 16ο αιώνα και από ποιούς;(σελ.17)

2)Με ποιους πολιτισμούς ήρθαν σε επαφή οι Ευρωπαίοι με την ίδρυση των αποικιών και πώς τους συμπεριφέρθηκαν;(σελ.17)

3)Ποιες νέες συνήθειες ακολούθησαν τη γέννηση του Καπιταλισμού στην Ευρώπη;(σελ.17)

4)Πότε γεννήθηκε ο Διαφωτισμός, από ποια χώρα, ποιοι οι εκφραστές του και τι υποστήριζε ο καθένας;(σλ.17)
Ποιές επιστήμες και ποιές τέχνες αναπτύχθηκαν και ανανεώθηκαν;(σελ.17)

5)Ποια σημαντική εφεύρεση έγινε το 1752 και από ποιόν;(σελ.18)
              Β.Φραγκλίνος


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

1)Πότε έγινε η Αμερικανική Επανάσταση, ποιοι εξεγέρθηκαν και ποιες ιδέες εκφράστηκαν;(σελ.20 και 21)

2)Ποιές συνθήκες επικρατούσαν στη γαλλική κοινωνία όταν ξέσπασε η Γαλλική Επανάσταση;(σελ.21)

3)Σε ποια χέρια πέρασε η εξουσία κατά το πρώτο στάδιο της Γαλλικής Επανάστασης;(σελ.21)

4)Σε ποια χέρια πέρασε η εξουσία κατά το δεύτερο στάδιο της Γαλλικής Επανάστασης;(σελ.21)

5)Σε ποια χέρια πέρασε η εξουσία κατά το πρώτο τρίτο της Γαλλικής Επανάστασης;(σελ.21)

6)Ποια είναι η πηγή εξουσίας κατά τη Διακύρηξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη του 1789;(σελ.22)  
        
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ(1453-1821)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1)Πού στηρίχτηκε το ελληνικό έθνος για να διατηρήσει την ιδιαιτερότητά του μέσα στις δύσκολες συνθήκες της υποδούλωσης;(σελ.26)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

1)Ποια προβλήματα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας οδήγησαν στη  Άλωσή της από τους Οθωμανούς μέσα σε πόσα χρόνια αυτοί κατέκτησαν όλη την ελληνική Χερσόνησο και ποιες περιοχές δεν πέρασαν ποτέ στα χέρια τους;(σελ.29)

2)Ποια περίοδος ονομάζεται Τουρκοκρατία;(σελ.29)

3)Αφομοιώθηκαν τελικά οι υπόδουλοι Έλληνες; Πώς το κατάφεραν;(σελ.29)

4)Πώς προετοιμάστηκε το έδαφος για την Απελευθέρωση;(σελ.29)

5)Ποιες δυσκολίες αντιμετώπιζαν οι Έλληνες υπήκοοι από τους Βενετούς;(σελ.29)

           

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟ ΥΛΩΝ
         
1)Πώς σχηματίστηκε η τάξη των Φαναριωτών και σε ποιο τομέα ανέπτυξε σημαντικό εθνικό ρόλο;(σελ.33)

2)Ποιοι ήταν οι περιορισμοί στην καθημερινή ζωή των Χριστιανών;(σλ.33)

3)Ποιες ήταν οι σημαντικότερες διακρίσεις;(σελ.33)

4)Ποια ήταν τα πιο σκληρά μέτρα των πρώτων αιώνων της κατάκτησης;(σελ.33)

5)Τι έκαναν οι Έλληνες λόγιοι μετά την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας;(σελ.34)    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 Φαναριώτης

1)Ποιος ο ρόλος της Εκκλησίας και του Πατριάρχη κατά την Οθωμανική κυριαρχία;(σελ.37)

2)Τι πίστευαν ορισμένοι κληρικοί για την τουρκική κατάκτηση;(σελ.37)

3)Τι ήταν οι Φαναριώτες;(σελ.37)

4)Γιατί οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να σεβαστούν την τοπική ηγεσία του κάθε χωριού;(σελ.37)

5)Τι ήταν το Ρωμαίικο με μια λέξη;(σελ.38)

6)Τι καθήκοντα είχαν οι Δημογέροντες;(σελ.38)  Έλληνες ΠροεστοίΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
 Κλέφτης
ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΟΛΟΙ

1)Τι ήταν οι Κλέφτες και πώς ήταν οργανωμένοι;(σελ.41)

2)Τι ήταν οι Αρματολοί, ποιος ο ρόλος τους στην αρχή και τι κατέληγαν να κάνουν;(σελ.41)

3)Ποιοι ήταν οι πιο φημισμένοι Αρματολοί;(σελ.41)

  Αρματολοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

1)Πώς πέρασε προοδευτικά η οικονομική δραστηριότητα στα χέρια των Ελλήνων;(σελ.45)
2)Ποιοι ήταν οι δύο επιπλέον παράγοντες που οφέλησαν τους Έλληνες;(σελ.45)
3)Ποια ήταν τα πιο συνηθισμένα επαγγέλματα των Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατία; Ανάφερε 3(σελ47)
 Ελληνικό εμπορικό πλοίο
KEΦΑΛΑΙΟ 6
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΕΩΝ ΗΓΕΜΟΝΙΩΝ

1)Πώς δημιουργήθηκαν οι ελληνικές παροικίες;(σελ.48)

2)Από ποια μέρη προέρχονταν οι πρόσφυγες και πού εγκαταστάθηκαν;(σελ.49)

3)Ποια επαγγέλματα εξασκούσαν;(σελ.49)

4)Ποιες μετακινήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη δεύτερη περίοδο της μετανάστευσης;(σελ.49)

5)Ποια ήταν η συνεισφορά των Ελλήνων της Διασποράς στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα;(σελ.49)

6)Με βάση την Πηγή 1, ποιο θεωρούν ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της κοινότητάς τους οι Έλληνες του Unago;(σελ.50)
       

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

1)Ποιοι ονομάζονται Δάσκαλοι του Γένους;(σελ.52)

2)Πού δίδασκαν οι Δάσκαλοι του Γένους και πώς βοήθησαν την Ελλάδα;

3)Ποια ήταν η δράση των πνευματικών ανδρών του Νεοελληνικού Διαφωτισμού;(σελ.53)

4)Ποιες ήταν οι μεγάλες μορφές του Νεοελληνικού Διαφωτισμού;(σελ.53)

5)Τι υποστήριζε ο «Ανώνυμος Έλλην» στην «Ελληνική Νομαρχία»;(σελ.53)

6)Τι άποψη είχε ο Κοσμάς ο Αιτωλός για την παιδεία;(πηγή 3, σελ.54)
       


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Ο ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ
   ΑΔ.ΚΟΡΑΗΣ          

1)Τί οραματιζόταν ο Ρήγας Βελεστινλής;(σελ.59)

2)Τί πίστευε ο Αδ. Κοραής;(σελ.59)

3)Ποιο ήταν το συγγραφικό έργο του Ρήγα;(σελ.59)

4) Ποιο ήταν το συγγραφικό έργο του Κοραή;(σελ.59)
             


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ

1)Τί συνειδητοποίησαν οι Έλληνες γύρω στο 1800 σχετικά με την αποτυχία όλων των επαναστατικών κινημάτων μέχρι τότε;(σελ.63)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ

1)Πώς ζούσαν οι Σουλιώτες και με τι ασχολούνταν;(σελ.67)

2)Ποια ήταν η τύχη των Σουλιωτών μετά την κατάκτηση του Σουλίου;(σελ.67)

3)Ποιο ήταν τι πιο σπουδαίο αγαθό για τους Σουλιώτες;(πηγή 1, σελ.68)

4)Τί υποχρέωναν κάθε πατριώτη οι άγραφοι νόμοι των Σουλιωτών;(πηγή 2, σελ.68)
           
Ευχαριστούμε το συνεργαζόμενο site για τις ερωτήσεις.