Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
Σε δραστικό περιορισμό του αριθμού των εισακτέων


ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΟΔΗΓΕΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 ΤΟΥΣ. 

Το μέτρο συνοδεύεται από τα νέα δεδομένα που 

ισχύουν στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές,

 καθώς και από την επαναφορά της βάσης του «10».