Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Μαθηματικά ΣΤ' ΔημοοτικούΚΛΑΣΜΑΤΑ

Μαθαίνω και θυμάμαι:
ü  Κλάσμα είναι ο αριθμός που δηλώνει το μέρος ενός «όλου».

ü  Κλασματική μονάδα είναι το κλάσμα που έχει αριθμητή το 1.(π.χ. 1/5)

ü  Γνήσια είναι τα κλάσματα που έχουν αριθμητή μικρότερο από τον παρονομαστή. Αυτά τα κλάσματα είναι μικρότερα από τη μονάδα. (π.χ. 2/8)

ü  Καταχρηστικά είναι τα κλάσματα που έχουν αριθμητή μεγαλύτερο από τον παρονομαστή. Αυτά τα κλάσματα είναι μεγαλύτερα από τη μονάδα. (π.χ. 7/3). Αυτά γράφονται και ως μεικτοί αριθμοί. (π.χ. 7/3 = 2 και 1/3)

ü  Τα κλάσματα που έχουν ίδιους όρους είναι ίσα με τη μονάδα.

ü  Ομώνυμα είναι τα κλάσματα που έχουν ίδιους παρονομαστές και ετερώνυμα αυτά που έχουν διαφορετικούς. (π.χ. 2/5 και 6/5 ομώνυμα ενώ  3/9 και 2/3 ετερώνυμα).

                                                                             
·         Να εκφράσεις με κλάσμα:
τα 15 λεπτά της ώρας: ___            τα 8 λεπτά του ευρώ: ___
τα 2 λεπτά της ώρας: ___              τους 3 μήνες του έτους: ___
τα 5 εκατοστά του μέτρου: ___       τα 999 γραμμάρια του κιλού: __