Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

ΥΠΕΡΒΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ

 Βασικός μεθοδολογικός όρος της καντιανής 

γνωσιοθεωρίας. Υπερβατολογική λέγεται η γνώση που

 δεν ασχολείται με αντικείμενα αλλά με τον τρόπο της 

a priori γνώσης των αντικειμένων. Η υπερβατολογική 

φιλοσοφία έχει ως έργο να ερευνά αν και κατά πόσο 

είναι δυνατή μια γνώση α priori. Η έννοια

 αντιδιαστέλλεται προς εκείνη του υπερβατικού.