Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού


                      

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ


1. Ένας αριθμός διαιρείται με το 10, 100, 1000, ….
   αν τελειώνει σε ένα, δύο, τρία … μηδενικά αντίστοιχα.
(π.χ 2300 :10 = ______, 340 : 100 = ______)

2. Ένας αριθμός διαιρείται με το 2
    αν τελειώνει σε 0, 2, 4, 6, 8.
(π.χ   46 : 2= ______, 38 : 2= ______)

3. Ένας αριθμός διαιρείται με το 5
    αν τελειώνει σε 0 ή 5.
(π.χ   40 : 5= ______, 35 : 5= ______)

4. Ένας αριθμός διαιρείται με το 3 ή το 9
    αν το άθροισμα των ψηφίων τους διαιρείται με το 3 ή το 9
(π.χ   201 : 9 = _______, 261 : 3= ______)


5. Ένας αριθμός διαιρείται με το 4 ή το 25
    αν το τελευταίο διψήφιο τμήμα του διαιρείται με το 4 ή με το 25.
(π.χ   132 : 4 = ______, 275 : 25= ______)


ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ


Πρώτος λέγεται ένας αριθμός –μεγαλύτερος του 1- όταν διαιρείται με:
-          τον εαυτό του
+
-          με τον αριθμό 1
(** οι αριθμοί 1, 3, 5, 7, 9 ……είναι πρώτοι αριθμοί)

Σύνθετος λέγεται ένας αριθμός που έχει τουλάχιστον 3 διαιρέτες

Π.χ  Ο αριθμός 3 διαιρείται με:
     Το 1 ; ____
     Το 2 ; ____
     Το 3 ; ____

·         Κάνε το ίδιο και για τους αριθμούς 2, 4, 7: