Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Μαθηματικά Στ' ΔημοτικούΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ


    ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝΌταν πολλαπλασιάζω έναν φυσικό αριθμό  χ 10 , 100 , 1000 κτλ βάζω τόσα μηδενικά στο τέλος του αριθμού όσα μηδενικά έχει και το 10 ή 100 ή 1000.

Π.χ  15 χ 10 = 150        450 χ 100 = 45.000

Όταν πολλαπλασιάζω έναν δεκαδικό αριθμό χ 10 , 100 , 1000 μετακινώ την υποδιαστολή ΔΕΞΙΑ τόσες θέσεις όσα είναι και τα μηδενικά .Π.χ 35,67 χ 10 = 356,7                        12,64 Χ 100 = 1264


Όταν πολλαπλασιάζω έναν αριθμό ακέραιο ή δεκαδικό με χ 0,1   0,01  0,001 μετακινώ την υποδιαστολή ΑΡΙΣΤΕΡΑ τόσες θέσεις όσα είναι και τα ψηφία μετά την υποδιαστολή.


Π.χ  935 . 0,1 = 93,5              935 . 0,01 = 9,35                    

 


   ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ


Όταν διαιρώ έναν αριθμό : 10 , 100 , 1000 μετακινώ την υποδιαστολή ΑΡΙΣΤΕΡΑ τόσες θέσεις όσα είναι και τα μηδενικά .


Π.χ     8 : 10 = 0,8 8 :100 = 0,08 8 : 1.000 = 0,008

Όταν διαιρώ έναν αριθμό : 0,1   0,01  0,001 μετακινώ την υποδιαστολή ΔΕΞΙΑ τόσες θέσεις όσα είναι και τα ψηφία μετά την υποδιαστολή.
Π.χ         93,5 : 0,1 =935    458 : 0,01 45.800