Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΛΑΤΩΝ..."Ουδέν άλλο έχουσα ες Άδου η ψυχή 

έρχεται πλην της παιδείας και τροφής".


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ"Η ψυχή έρχεται στον Άδη χωρίς να 

  κουβαλάει

 τίποτε άλλο πέρα από την παιδεία της και

 την αγωγή της".


(«Φαίδων»)