Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Μύθοι και πραγματικότητα σχετικά με τις σπουδές στην Ελλάδα
Μύθος :
 Στη Α' και Β΄ Λυκείου μπορούμε να είμαστε «χαλαροί» στο διάβασμα και να τα δώσουμε όλα στη Γ΄ Λυκείου.


Πραγματικότητα: Η ύλη των μαθημάτων της Α' και Β΄ Λυκείου είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία στην Γ'Λυκείου. Λατινικά, Έκθεση και Αρχαία Ελληνικά δεν μαθαίνονται εύκολα. Τα κενά τους δεν καλύπτονται κατά τη διάρκεια της Γ΄ Λυκείου. Ο μαθητής οφείλει να συνειδητοποιήσει πως η συστηματική μελέτη από την Α' και Β΄ Λυκείου αποτελεί θεμέλιο για την ευόδωση των στόχων του στην Γ΄ Λυκείου.