Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2015

Α1. Το κείμενο αναφέρεται στα μνημεία. Αρχικά, σημειώνεται ότι χώροι όψης και λόγου της ελληνικής αρχαιότητας αποτελούν μνημεία, διότι εκφράζουν αρχιτεκτονικώς την δημοκρατία, την ψυχαγωγία και το θέατρο, αλλά και συνδέουν το παρόν με το παρελθόν. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι πολλά ελληνικά μνημεία έχουν υποστεί καταστροφές. Παρόλα αυτά, τονίζονται οι κατάλληλες μέθοδοι σύνδεσης των ανθρώπων με τον πολιτισμό και ανάπτυξης ευαισθητοποίησης και προάσπισης των μνημείων. Οι μέθοδοι αυτοί είναι η επαφή με σύγχρονους στοχασμούς και καλλιτεχνικές εκφάνσεις μέσω του ιστορικού πλαισίου, η καταχώρηση των μνημείων με όλα τους τα γνωρίσματα , η συνεργασία αρχαιολόγων , φορέων του θεάτρου, πολιτικών , στοχαστών και , τέλος, οι σχετικές δραστηριότητες.
Β1. α. Σ / β.Λ/ γ. Λ/ δ.Λ/ ε.Σ.
Β2 α) Η παράγραφος αναπτύσσεται με αίτιο-αποτέλεσμα. Το αίτιο είναι η καταγραφή όλων των μνημείων και το αποτέλεσμα είναι η συστηματικότερη διαχείριση αυτού του πλούτου (των μνημείων) Επίσης, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αναπτύσσεται με διαίρεση. Διαιρετέα έννοια: μνημείων Μέλη της διαίρεσης: των πολύ ή λιγότερο γνωστών…..μαρτυρίες β) πρώτα απ’ όλα: Κατά πρώτον/Αρχικά παράλληλα: συγχρόνως εξάλλου: άλλωστε
Β3.α) εκτυλίσσεται: συμβαίνει, διαδραματίζεται, διεξάγεται κατάλοιπα: υπολείμματα επιδίωξη: στόχος, σκοπός προσέγγισης: πλησιάσματος, επαφής ολοκληρωμένη: πλήρη
 Β3. β) αναπτυσσόταν: περιοριζόταν, υποβαθμιζόταν δράση: αδράνεια ερευνημένων: ανερεύνητων, ανεξέταστων γνωρίζουμε: αγνοούμε ανάδειξης: απόκρυψης
B4 α) Η διπλή παύλα διασαφηνίζει τα προαναφερθέντα και συγκεκριμένα ποια μνημεία πρέπει να καταγραφούν.
 β) Επικρατεί το γ΄ πρόσωπο, το οποίο προσδίδει αντικειμενικότητα, ουδετερότητα και επισημότητα στο κείμενο.
 Γ.1. Είδος κειμένου : Ομιλία Προσφώνηση :
 κυρίες και κύριοι ,
Πρόλογος :
α.  αυτοπαρουσίαση αφόρμηση  θέμα / ενότητες ανάπτυξης  σκοπός
 β. Γενική αναφορά και στον πολιτισμικό πλούτο του ελληνικού χώρου, στην ποικιλία των μνημείων κ.τ.λ. Ενδεικτικά : Ως νέος που ζω στην Ελλάδα ,ορμώμενος από κάποιες εκπαιδευτικές εκδρομές αλλά και από προσωπικές μου επισκέψεις σε μνημεία πολιτισμικής κληρονομιάς ,θέλησα να εκφράσω τις απόψεις μου για τους λόγους που κάποιος πρέπει να προσεγγίσει τα μνημεία και παράλληλα να υποδείξω τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουν όλοι , και ειδικότερα οι νεοι , να τα εξετάσουν ουσιαστικότερα και βαθύτερα .Ειδικότερα δε , στην ελληνική επικράτεια , όπου υπάρχει πλούτος πολιτισμικών μνημείων , τόσο της αρχαίας όσο και της βυζαντινής και νεώτερης περιόδου.
- Α΄ζητούμενο : Όλοι πρέπει να έρθουν σε επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά , επειδή αυτή προσφέρει: -Επαφή με τις αξίες ,τα ιδανικά και τις αντιλήψεις της εποχής που δημιουργήθηκαν. Έτσι, συγκροτείται μια σχέση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως και βιωματική. Με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι κατανοούν πιο αποτελεσματικά την εθνική τους ταυτότητα. Καλλιέργεια του αισθητικού κριτηρίου του νέου. Πολλά από τα μνημεία είναι και ανυπέρβλητα έργα τέχνης. -Προβάλλονται ηθικές αξίες και ιδανικά τα οποία είναι αναλλοίωτα στο πέρασμα του χρόνου και αποτελούν τις βάσεις του ανθρωπισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. -Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης ,της συνθετικής και αναλυτικής ικανότητας κρίσης των μαθητών αλλά και των ενηλίκων, οι οποίοι αντικρίζουν την υλική πραγμάτωση ενός ολόκληρου πολιτισμικού περιβάλλοντος. -Αισθητική απόλαυση ,αισθήματα υγιούς εθνικής υπερηφάνειας, η οποία δεν σχετίζεται με τον εθνικισμό ,εθνικής αυτοπεποίθησης κ.τ.λ.
 - Β΄ζητούμενο -Αρχικά, το σχολείο είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσει το καθήκον του σχετικά με την διάσωση του παρελθόντος. Αυτό θα πραγματοποιηθεί με την επίσκεψη μαθητών σε χώρους πολιτισμού, όπως σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Η ξενάγηση οφείλει να είναι ολοκληρωμένη και ψυχαγωγική. Έτσι, οι μαθητές θα κατανοήσουν με ευχάριστο τρόπο την πολύτιμη αξία του παρελθόντος και των μνημείων για τις επόμενες γενιές. Μπορούν ,επίσης , να ακολουθήσουν συζητήσεις στα πλαίσια της τάξης, ανάθεση εργασιών και παρουσιάσεων κτλ. -Ακόμα, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης , κυρίως η τηλεόραση η οποία ασκεί μεγάλη επιρροή, είναι ανάγκη να προβάλλουν προγράμματα σχετικά με την προέλευση των μνημείων και την πολύτιμη προσφορά τους στην εξέλιξη του πολιτισμού. Οι άνθρωποι, επομένως, θα διδαχτούν πολλά για τα μνημεία και θα αισθάνονται για αυτά σεβασμό, τον οποίο δε θα τον εφαρμόζουν μόνο θεωρητικά αλλά και στην πράξη . -Ένας ακόμα τρόπος είναι η οικογένεια , η οποία ασκεί μεγάλη επιρροή στην διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων, είναι να αναλάβει τις ευθύνες της. Για αυτόν τον λόγο, λοιπόν είναι απαραίτητο να φέρει σε επαφή τους νέους με τα μνημεία, πραγματοποιώντας επισκέψεις αναψυχής σε αυτά. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τα μνημεία και θα εκτιμήσουν την πολύτιμη αξία τους. -Επιπλέον, είναι ανάγκη να εξωραϊστούν οι χώροι στους οποίους εντοπίζονται μνημεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι όταν ένα μνημείο είναι φροντισμένο, τότε διαδίδεται σε πολλούς η φήμη του. Αυτό το καθήκον οφείλει να το αναλάβει η κρατική εξουσία, αλλά και εθελοντικές ομάδες πολιτών. Με αυτόν τον τρόπο, περισσότεροι άνθρωποι, όχι μόνο συμπατριώτες μας αλλά και αλλοδαποί, θα αρχίσουν να επισκέπτονται τα μνημεία.
 Επίλογος: - Περιληπτική αναφορά στα ζητούμενα -Προτροπή , σε πολίτες, πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς, για διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.
                                                                                                      Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.