Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ 2014

Α.1.
1. Σελ. σχολ. 42: «Καθώς η κατοχή γης... κοινωνικές συνθήκες» (συμπλ. μετά τη
βιομηχανική επανάσταση).
2. Σελ. σχολ. 86-89: «Το 1909 συντελείται...επιδιώξεις του».
3. Σελ. σχολ. 96: «Η Συνθήκη των Σεβρών...απτή πραγματικότητα» και σελ. 144
«Μεταξύ άλλων...περιοχής στην Ελλάδα».
Α.2.
1. ΛΑΘΟΣ
2. ΣΩΣΤΟ
3. ΣΩΣΤΟ
4. ΣΩΣΤΟ
5. ΛΑΘΟΣ
Β.1. α) Σελ. σχολ.84: «Η οργάνωση των κομμάτων ήταν εμφανής...υπέρ της εκλογικής τους
περιφέρειας».

β) Σελ. σχολ.84: «Αντίθετα με άλλες χώρες της Ευρώπης...ενεργού πληθυσμού».

Β.2. α) Σελ. σχολ.251: «Η πρόταση του Ελ. Βενιζέλου (συμπλ. να παραχωρηθεί ο Πόντος
στην
υπό ίδρυση Αρμενική Δημοκρατία)...υπέρ του λαού σας¨».

β) Σελ. σχολ.252-253: «Παρά το αρνητικό κλίμα (συμπλ. μετά τη Συνδιάσκεψη του
Λονδίνου)...του ίδιου έτους».

Γ.1
α)
 Εκλογές Νοεμβρίου 1910
• Ιστορικές γνώσεις : Σελ. σχολ. 90 «Ο Βενιζέλος πήρε εντολή....Νοεμβρίου
1910».
Συσχετισμός δυνάμεων πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου
• Πληροφορίες παραθέματος Κείμενο Α
 Αποχή των τριών ισχυρότερων κομματικών μηχανισμών
 Συνειδητοποίηση πολιτικού αδιεξόδου από παλαιά κόμματα
 Ελπίδα ανάκαμψης στο μέλλον
 Ελπίδα για πολιτική φθορά του Βενιζέλου

Αποτελέσματα εκλογών Νοεμβρίου 1910
 
• Ιστορικές γνώσεις : Σελ. σχολ. 90 «Οι φιλελεύθεροι κέρδισαν τη
συντριπτική...μεταρρυθμιστικό του έργο».
Εκλογές Μαρτίου 1912
• Ιστορικές γνώσεις : Σελ. σχολ. 91 «Το ρεύμα που είχε....κοινωνικών
προβλημάτων».

Συσχετισμός δυνάμεων μετά τις εκλογές του Μαρτίου 1912
• Πληροφορίες παραθέματος Κείμενο Β 1η
 §
 Θρίαμβος Βενιζέλου
 Οριακή εκλογή αρχηγών αντιπολίτευσης
 Εμφάνιση νέων αντιπολιτευόμενων πολιτικών, όπως Γούναρης,
Τσαλδάρης, Δημητρακόπουλος
β)
• Ιστορικές γνώσεις : Σελ. σχολ. 219 «Ο Βενιζέλος ως πρωθυπουργός της
Ελλάδας...στις 12 Οκτωβρίου του 1912»
• Πληροφορίες παραθέματος Κείμενο Β 3η
-4η
 §
 Ήττα κόμματος Βενιζέλου στην Κρήτη
 Κατηγορηματική άρνηση Βενιζέλου για είσοδο στην ελληνική Βουλή για την
αποφυγή πολεμικής αναμέτρησης με την Τουρκία
Δ.1
Πρόλογος: Σελ. σχολ.166 Η Μικρασιατική καταστροφή...νεοελληνικού έθνους».
α) Ιστορικές γνώσεις: Σελ. σχολ.166-167 «Σημαντικότερες ήταν οι επιπτώσεις...εθνικό
κορμό».
• Πληροφορίες παραθέματος Κείμενο Α
 Στη Θράκη το ελληνικό στοιχείο φτάνει το 62% το 1924
 Δήλωση Βενιζέλου για ομοιογένεια ελληνικού κράτους

• Πληροφορίες παραθέματος Κείμενο Β
 Δήλωση Stephan Ronhart για εθνική ομοιογένεια

β) Σελ.167-168 «Για ένα διάστημα η άφιξη των προσφύγων...πατρίδα τους».
• Πληροφορίες παραθέματος Κείμενο Β
 Εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα στη Μακεδονία
• Πληροφορίες παραθέματος Κείμενο Γ
 Ώθηση σε διάφορους τομείς της γεωργίας, π.χ. αμπελουργία
 Εισαγωγή νέων καλλιεργειών
• Πληροφορίες παραθέματος Πίνακας
 Αισθητή αύξηση παραγωγής σε δημητριακά, καπνό και βαμβάκι μετά το
1923