Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
& ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/05/2014
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

B2. Α .
Η παράγραφος αναπτύσσεται με ορισμό: οριστέα έννοια «ανθρωπιά»,
γένος «συμπόνια», «συμμετοχή» και ειδοποιός διαφορά «με τον ένα …
κάθε ανθρώπου»
Επίσης διακρίνουμε παραδείγματα «Ο Ντυνάν … εν ειρήνη.»

Β2.Β
Έτσι : συμπέρασμα
Ωστόσο: αντίθεση

Β3.Α
Αναλίσκεται: ξοδεύεται, καταναλώνεται
Οικουμενική: παγκόσμια, πανανθρώπινη
Διαστρεβλώσεις: παραποιήσεις, αλλοιώσεις
Ολωσδιόλου: εντελώς, πλήρως
 Σελίδα 2 από 2
Ευζωία: ευμάρεια, καλοπέραση

Β3.Β
Κοινόχρηστος: ιδιωτικός, προσωπικός
Συμμετοχή: αποχή, απουσία
Αυτοακυρώνεται: αυτοεπιβεβαιώνεται, αυτοεπικυρώνεται
Γνώση: άγνοια, αμάθεια
Αδιάκοπης: περιστασιακής, στιγμιαίας

Β4.Α
«αυτός είναι μεγάλος ανθρωπιστής»: αυτούσια παράθεση των λόγων
κάποιου
«Ερυθρού Σταυρού»: ο τίτλος-επωνυμία του Οργανισμού

Β4.Β
«Η ανθρωπιά … είναι ένα νόμισμα»
«(οι όροι) αλλάζουν απόχρωση»
«Η ανθρωπιά είναι κυκλική παρουσία»