Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

ΤΑ 20ΑΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ


Ελάχιστοι είναι οι μαθητές που έγραψαν 20 σε πολλά μαθήματα. 
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στα αρχαία μόλις 1 μαθητής 
κατάφερε να γράψει 20 ενώ στα μαθητικά κατεύθυνσης τα 
20άρια ήταν 10 στη Θετική και 10 στην Τεχνολογική 
κατεύθυνση.
Στη φυσική κατεύθυνσης 207 μαθητές έπιασαν το απόλυτο 20.
Στην ιστορία κατεύθυνσης 235 μαθητές συνολικά έγραψαν 20 
ενώ λιγότερα ήταν τα 20αρια στη λογοτεχνία όπου μόλις 21 
μαθητές  κατάφεραν να πετύχουν το απόλυτο.
Στα Λατινικά τα 20αρια ήταν 363 και στα μαθηματικά γενικής 
518. Αρκετά ήταν τα 20αρια και στη βιολογία γενικής όπου 428
 μαθητές έπιασαν το 20. Τα περισσότερα 20αρια σημειώθηκαν
 στο μάθημα Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
όπου 1313 μαθητές έγραψαν 20. Στο ΑΟΘ τα 20άρια ήταν 345.
Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από την επεξεργασία των 
βαθμολογιών των υποψηφίων.