Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

Απαντήσεις στο άγνωστο αρχαία 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Δεν καταγγέλλεται λοιπόν τίποτα και από μερικούς μετοίκους και
ακολούθους (δούλους) σχετικά με τις Ερμές, αλλά
(καταγγέλλονται) κάποιοι ακρωτηριασμοί άλλων αγαλμάτων που
είχαν γίνει πρωτύτερα από νεότερους που διασκέδαζαν
μεθυσμένοι και συνάμα (καταγγέλλεται) ότι τα μυστήρια
παριστάνονται σε σπίτια για να γελοιοποιούνται (ή εξαιτίας της
ασέβειας)˙ για αυτά κατηγορούσαν και τον Αλκιβιάδη. Και
υποστηρίζοντας αυτά, εκείνοι που δυσανασχετούσαν προ πάντων
με τον Αλκιβιάδη, ο οποίος τους ήταν εμπόδιο στο να ηγούνται
του λαού με σιγουριά κι επειδή νόμισαν, ότι αν αυτόν
απομάκρυναν θα ήταν πρώτοι (θα είχαν την ηγεσία),
μεγαλοποιούσαν (τα γεγονότα) και φώναζαν ότι η παρωδία των
μυστηρίων και ο ακρωτηριασμός των Ερμών έγιναν με σκοπό την
κατάλυση της δημοκρατίας και (φώναζαν) ότι τίποτα από αυτά
δεν υπήρχε που να μην πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία
εκείνου, αναφέροντας στο τέλος ως αποδείξεις την άλλη αντιδημοκρατική του παραβατική συμπεριφορά στις καθημερινές του ασχολίες.
Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για
καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
τινων : την αιτιατική ενικού στο θηλυκό γένος = τινά
ὕβρει : την αιτιατική ενικού = ὕβριν
ὄντι : τη δοτική πληθυντικού στον ίδιο τύπο = οὖσι
μάλιστα : τον θετικό βαθμό του ιδίου τύπου = μάλα
ἐπῃτιῶντο : το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα
στην ίδια φωνή = ἐπαιτιῶ
ὑπολαμβάνοντες : τη δοτική πληθυντικού της μετοχής του αορίστου
της παθητικής φωνής στο ίδιο γένος = ὑποληφθεῖσι
ἐξελάσειαν : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του μέλλοντα
στην ίδια φωνή = ἐξελῷεν
ἐβόων : το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή = βοᾶν
εἴη : το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα = ἔσται
ἐπράχθη : το γ΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του
παρακειμένου στην ίδια φωνή = πεπράχθω.
Μονάδες 10
Γ3α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω
τύπων και φράσεων:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
περὶ τῶν Ἑρμῶν = εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της
αναφοράς στο «μηνύεται».
ὑπὸ νεωτέρων = εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του
ποιητικού αιτίου στην παθητική μετοχή «γεγενημέναι».
τὰ μυστήρια = υποκείμενο στο «ποιεῖται» και αττική σύνταξη
τὸν Ἀλκιβιάδην = αντικείμενο στο «ἐπῃτιῶντο»
δήμου (το δεύτερο στο κείμενο) = ονοματικός ετερόπτωτος
προσδιορισμός, γενική αντικειμενική στο «καταλύσει».
αὐτοῦ = ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική
υποκειμενική στο «παρανομίαν».

Γ3β. Να γράψετε τον υποθετικό λόγο του κειμένου (μονάδες 2) και
να τον χαρακτηρίσετε ως προς το είδος του (μονάδες 2).
Μονάδες 10

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Υπόθεση : εἰ αὐτὸν ἐξελάσειαν
Απόδοση : (νομίσαντες) πρῶτοι ἂν εἶναι
ΕΙΔΟΣ: ΑΠΛΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟΣ
Εξαρτημένος υποθετικός λόγος από τη μετοχή «νομίσαντες».
Στον ευθύ λόγο μετατρέπεται: εἰ αὐτὸν ἐξελάσαιμεν πρῶτοι ἂν
εἴημεν.