Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:ΟΔΗΓΙΕΣ Α' Β' Γ' ΓΥΜΝΣΙΟΥ 2012-13ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜMΑΤΕΙΑ (ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

ΤΑΞΗ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Θα διδαχτούν η Ομήρου Οδύσσεια και οι Ηροδότου Ιστορίες σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Η Ομήρου Οδύσσεια θα διδαχτεί δύο (2) ώρες την εβδομάδα (σε συνεχόμενο δίωρο, εφόσον ο διδάσκων το επιθυμεί) από τον Σεπτέμβριο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

Ενότητες

Διδακτικές ώρες

Εισαγωγή (1,2,3,4,6,7,8)
Το περιεχόμενο των ενοτήτων 5, 9 και 10 ο διδάσκων μπορεί να το αξιοποιήσει κατά τη διδασκαλία του κειμένου όπως εκείνος κρίνει προσφορότερο.
2
Περιληπτική αναδιήγηση ραψωδίας α
Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας α 1 -25
1
Αναλυτική επεξεργασίας ραψωδίας α 26-108
1
               -//-           -//            -//-          α 109-173
1
             -//-           -//             -//-           α 174-360
2
              -//-           -//             -//-           α 361-497
2
Περιληπτική αναδιήγηση ραψωδιών β, γ, δ, ε
2
Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας ε 50-164
2
Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας ε 165-251
2
Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας ε 311-420
2
Περιληπτική αναδιήγηση ραψωδίας ζ
Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας ζ 139-259
3
Περιληπτική αναδιήγηση ραψωδιών η, θ, ι,
1
Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας ι 240-630
4
Περιληπτική αναδιήγηση ραψωδιών κ, λ, μ, ν, ξ ,ο, π  
2
Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας π, 185-336
2
Περιληπτική αναδιήγηση ραψωδιών ρ, σ, τ, υ, φ, χ
2
Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας χ 350-446
2
Περιληπτική αναδιήγηση ραψωδίας ψ
Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας ψ 89-381
3
Περιληπτική αναδιήγηση ραψωδίας ω
Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας ω 265-377
2
Γενική θεώρηση της Οδύσσειας
2
Σύνολο προβλεπόμενων ωρών
40

Τα εισαγωγικά σημειώματα των ραψωδιών αποτελούν στοιχεία αναφοράς κατά την επεξεργασία δηλαδή αξιοποιούνται, αλλά δεν απομνημονεύονται και ούτε αποτελούν εξεταστέα ύλη.
Ο διδάσκων φροντίζει να εντάσσει τα επιλεγμένα προς αναλυτική επεξεργασία αποσπάσματα στο πλαίσιο της ραψωδίας στην οποία ανήκουν, αξιοποιώντας τις περιληπτικές αναδιηγήσεις του περιεχομένου των ραψωδιών και ενθαρρύνοντας, κατά την κρίση του και σύμφωνα με τον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο, την ανάγνωση ανθολογημένων αποσπασμάτων του εγχειριδίου.
ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Οι Ηροδότου Ιστορίες θα διδαχτούν κανονικά δύο (2) ώρες την εβδομάδα (σε συνεχόμενο δίωρο, εφόσον ο διδάσκων το επιθυμεί) από την 1η Μαρτίου μέχρι τον Μάιο σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.

Ενότητες

Διδακτικές ώρες

Εισαγωγή, σ. 8-11
1

Βιβλίο πρώτο

Ενότητα 1η: Προοίμιο
Ενότητα 2η: Κροίσος και Σόλων
                   Η νουβέλα του Άδραστου (ανάγνωση)
Ενότητα 3η: Κροίσος και Κύρος

5

Βιβλίο δεύτερο

Ενότητα 5η: «Θωμάσια» και «νόμοι» των Αιγυπτίων (ανάγνωση)

Ενότητα 6η:Μνημεία της Αιγύπτου

2

Βιβλίο τρίτο

Ενότητα 7: Το δαχτυλίδι του Πολυκράτη (ανάγνωση)
Ενότητα 8η: Τα πολιτεύματα

3

Βιβλίο έκτο

Ενότητα 11: Η μάχη του Μαραθώνα

2

Βιβλίο έβδομο

Ενότητα 12: Διάλογος Ξέρξη-Δημάρατου
Ενότητα 13: Η μάχη των Θερμοπυλών

3

Βιβλίο όγδοο

Ενότητα 15: Η ναυμαχία της Σαλαμίνας

1
Συνολική θεώρηση

1
Σύνολο προβλεπόμενων ωρών

18 ώρες


ΤΑΞΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Θα διδαχτούν κανονικά τα Ομηρικά Έπη: Ιλιάδα και το Ανθολόγιο Αρχαία Ελλάδα. Ο τόπος και οι άνθρωποι σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.

ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ: ΙΛΙΑΔΑ

Το βιβλίο Ομηρικά Έπη: Ιλιάδα θα διδαχτεί δύο (2) ώρες την εβδομάδα (σε συνεχόμενο δίωρο, εφόσον ο διδάσκων το επιθυμεί) από τον Σεπτέμβριο έως το τέλος Φεβρουαρίου.


Ενότητες

Διδακτικές ώρες

Εισαγωγή 
1
Περιληπτική αναδιήγηση ραψωδίας Α
Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας Α 1-53
2
Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας Α 54-306
4
Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας Α 350-431α
2
Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας Α 494-612
3
Περιληπτική αναδιήγηση ραψωδιών Β, Γ
Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας Γ 121-244
3
Περιληπτική αναδιήγηση ραψωδιών Δ, Ε, Ζ
Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας Ζ 369-529
4
Περιληπτική αναδιήγηση ραψωδιών Η, Θ, Ι
Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας 225-431
4
Περιληπτική αναδιήγηση ραψωδιών Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο
2
Περιληπτική αναδιήγηση ραψωδίας Π
Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας Π 684-867
3
Περιληπτική αναδιήγηση ραψωδιών Ρ, Σ
Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας Σ 478-616
3
Περιληπτική αναδιήγηση ραψωδιών Τ, Υ ,Φ, Χ
Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας Χ 247-394
3
Περιληπτική αναδιήγηση ραψωδιών Ψ, Ω
Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας Ω 468-677
4
Συνολική θεώρηση
2
Σύνολο προβλεπόμενων ωρών
40


Ο διδάσκων φροντίζει να εντάσσει τα επιλεγμένα προς αναλυτική επεξεργασία αποσπάσματα στο πλαίσιο της ραψωδίας στην οποία ανήκουν, αξιοποιώντας τις περιληπτικές αναδιηγήσεις του περιεχομένου των ραψωδιών και ενθαρρύνοντας, κατά την κρίση του και σύμφωνα με τον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο, την ανάγνωση ανθολογημένων αποσπασμάτων του εγχειριδίου.


ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
(ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ)

Το βιβλίο Αρχαία Ελλάδα. ο Τόπος και οι Άνθρωποι θα διδαχτεί δύο (2) ώρες την εβδομάδα (σε συνεχόμενο δίωρο, εφόσον ο διδάσκων το επιθυμεί) από τον Μάρτιο έως τον Μάιο.

Ενότητες

Διδακτικές ώρες

Η Αθήνα (επιλογή τουλάχιστον 2 κειμένων κατά την κρίση του καθηγητή)
4
Η Σπάρτη
2
Η Μακεδονία
2
Η Θήβα
2
Η Κόρινθος μετά την καταστροφή
2
Η Αλεξάνδρεια
2
Αθλητισμός και αθλήματα
4
Σύνολο προβλεπόμενων ωρών
18 ώρες


ΤΑΞΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1) ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Το αντικείμενο θα διδαχτεί δύο (2) ώρες την εβδομάδα (σε συνεχόμενο δίωρο, εφόσον ο διδάσκων επιθυμεί) από τον Σεπτέμβριο έως το τέλος Φεβρουαρίου. Ο διδάσκων επιλέγει ανάμεσα στα βιβλία Δραματική Ποίηση. Ευριπίδη Ελένη και Δραματική Ποίηση. Αριστοφάνη Όρνιθες, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.

Δραματική Ποίηση. Ευριπίδη Ελένη

Ως εισαγωγή, από το εγχειρίδιο Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας θα διδαχθούν οι σ. 63-74 και 88-96. Από τις σ. 88-96 θα δοθεί έμφαση στα χαρακτηριστικά του έργου του Ευριπίδη και οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν ονομαστικά τα έργα του. Στο περιεχόμενο των σ. 76-87 (Οι μεγάλοι Τραγικοί: Πρόδρομοι, Αισχύλος, Σοφοκλής) να γίνει απλή αναφορά.

Ενότητες

Διδακτικές ώρες
Εισαγωγή
2
Αναλυτική επεξεργασία Προλόγου (1-191)
4
Αναλυτική επεξεργασία Παρόδου (192-288)
2
Συνοπτική θεώρηση Παρόδου (289-436)
1
Αναλυτική επεξεργασία Α΄ Επεισοδίου (437-575)
3
Αναλυτική επεξεργασία
Επιπαρόδου – Β΄ Επεισοδίου (576-658)
2
Αναλυτική επεξεργασία Β΄ Επεισοδίου (659-840)
3
Αναλυτική επεξεργασία Β΄ Επεισοδίου (841-941)
2
Αναλυτική επεξεργασία Β΄ Επεισοδίου (942-1139)
3
Αναλυτική επεξεργασία Β΄ Επεισοδίου (1140-1219)
3
Αναλυτική επεξεργασία Α΄ Στασίμου (1220-1285)
1
Αναλυτική επεξεργασία Γ΄ Επεισοδίου (1286-1424)
4
Αναλυτική επεξεργασία Β΄ Στασίμου (1425-1499)
1
Αναλυτική επεξεργασία Δ΄ Επεισοδίου (1500-1592)
2
Συνοπτική θεώρηση Γ΄ Στασίμου (1593-1652)
1
Συνοπτική θεώρηση εξόδου (1653-1778)
Αναλυτική επεξεργασία Εξόδου (1779-1870)
4
Γενική θεώρηση
2
Σύνολο προβλεπόμενων ωρών
40


Δραματική Ποίηση, Αριστοφάνη Όρνιθες

Από το εγχειρίδιο Δραματική Ποίηση. Αριστοφάνη Όρνιθες ως Εισαγωγή θα διδαχθούν οι σελίδες 10-18. Υποστηρικτικά ο διδάσκων μπορεί να αναφερθεί στα αντίστοιχα κεφάλαια από το εγχειρίδιο Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.

Ενότητες

Διδακτικές ώρες
Εισαγωγή
2
Αναλυτική επεξεργασία Προλόγου (1-231)
5
Αναλυτική επεξεργασία Παρόδου (232-487)
5
Αναλυτική επεξεργασία Επιρρηματικού Αγώνα (488-576)
2
Συνοπτική θεώρηση Επιρρηματικού Αγώνα (577-677)
1
Συνοπτική θεώρηση Μεταβατικής σκηνής (678-716)
1
Αναλυτική επεξεργασία Παράβασης (717-794)
2
Συνοπτική θεώρηση Παράβασης (795-842)
1
Αναλυτική επεξεργασία Ιαμβικών σκηνών Ι (843-1106)
4
Συνοπτική θεώρηση Δεύτερης Παράβασης (1107-1168)
1
Συνοπτική θεώρηση Ιαμβικών σκηνών ΙΙ (1169-1397)
1
Αναλυτική επεξεργασία Ιαμβικών σκηνών ΙΙ (1398-1539)
4
Συνοπτική θεώρηση Ιαμβικών σκηνών ΙΙ (1540-1638)
 1
Αναλυτική επεξεργασία Ιαμβικών σκηνών ΙΙ (1639-1773)
4
Συνοπτική θεώρηση Ιαμβικών σκηνών ΙΙ (1774-1787)
1
Αναλυτική επεξεργασία Εξόδου (1788-1851)
3
Γενική θεώρηση
2
Σύνολο προβλεπόμενων ωρών
40


2) ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Το αντικείμενο θα διδαχτεί δύο (2) ώρες την εβδομάδα (εφόσον ο διδάσκων επιθυμεί, σε συνεχόμενο δίωρο) από τον Μάρτιο και μετά (σύνολο 13 ώρες).

Ενότητες
Διδακτικές ώρες
Εισαγωγή (1,2,3,4,5,6,8,9)
Η εισαγωγή να διδαχτεί στο πλαίσιο της παρουσίασης του αντικειμένου και του βιβλίου
2
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή (1-3), Ενότητα 3
2
Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή (1-3), Ενότητα 2, 4
3
Κεφάλαιο 3: Εισαγωγή (1-6)
1
Κεφάλαιο 3: Ενότητες 4, 5
2
Κεφάλαιο 4: Εισαγωγή (2-3)
1
Κεφάλαιο 4: Ενότητες 2,3,5
3
Κεφάλαιο 5: Εισαγωγή (1-6)
1
Κεφάλαιο 5: Ενότητα 2
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Κεφάλαιο 5: Ενότητα 4
1
Συνολική θεώρηση
1
Σύνολο προβλεπόμενων ωρών
18


Επισημαίνεται ότι οι εισαγωγές στα κεφάλαια θα διδαχθούν ως εισαγωγές στη θεματική των κειμένων και στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την ερμηνεία τους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διδαχθούν ανεξάρτητα από τα κείμενα ως ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Προκειμένου να διευκρινιστούν συγκεκριμένα σημεία των εισαγωγών, ο διδάσκων, εφόσον το θεωρεί απαραίτητο, μπορεί να διαβάσει κείμενα από το εγχειρίδιο τα οποία δεν προβλέπονται στη διδακτέα ύλη.