Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

ΑΡΧΑΙΑ : ΟΔΗΓΙΕΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-13I. Διδακτέα ύλη – Διαχείριση ύλης

Για τη διδασκαλία του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας θα χρησιμοποιηθούν: α) το εγχειρίδιο της Α΄ Λυκείου Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι (Ξενοφών, Θουκυδίδης) των Κ. Διαλησμά, Α. Δρουκόπουλου, Ε. Κουτρουμπέλη, Γ. Χρυσάφη. β) το Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας της Α΄ Λυκείου των Ν. Μήτση, Ειρ. Ζαμάρου, Ι. Παπανδρέου.
Σύμφωνα με τις Υ.Α. με τις οποίες καθορίζονται τα Ωρολόγια Προγράμματα της Α΄ τάξης ΓΕΛ (36797/Γ2/02-04-2012, ΦΕΚ Β΄ 1163), της Α΄ τάξης Εσπερινού ΓΕΛ (70000/Γ2/21-06-2011, ΦΕΚ Β΄ 1557) και της Β΄ τάξης Εσπερινού ΓΕΛ (36798/Γ2/02-04-2012, ΦΕΚ Β΄ 1163) προβλέπεται για τη διδασκαλία του μαθήματος: α) στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου πέντε (5) ώρες εβδομαδιαίως καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, εκ των οποίων τρεις (3) θα διατίθενται για τη διδασκαλία των κειμένων του Ξενοφώντα και του Θουκυδίδη (βλ. παρακάτω πίνακες) και δύο (2) για γλωσσική διδασκαλία· β) στην Α΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, εκ των οποίων μία (1) θα διατίθεται για τη διδασκαλία κειμένων του Ξενοφώντα (βλ. παρακάτω πίνακα) και μία (1) για γλωσσική διδασκαλία· γ) στην Β΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, εκ των οποίων δύο (2) θα διατίθενται για τη διδασκαλία κειμένων του Θουκυδίδη (βλ. παρακάτω πίνακες) και μία (1) για γλωσσική διδασκαλία.
Βάσει του Προγράμματος Σπουδών (Υ.Α. 70001/Γ2/27-06-2011, ΦΕΚ Β΄ 1562) προβλέπεται η διδασκαλία κειμένων από το έργο του Ξενοφώντα και του Θουκυδίδη. Η διδακτέα ύλη και ο προγραμματισμός της διδασκαλίας της έχει ως εξής:

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
Εισαγωγικά στην Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία
2
3.1. Ξενοφώντα Ελληνικά (βιβλίο Β’)
28
3.2. Θουκυδίδη βιβλίο Γ΄(Κερκυραϊκά)
22
3.3. Θουκυδίδη βιβλία Ζ’ (= 6ο ) & Η’ (= 7ο ) (Σικελικά)
25
3.4. Γενική θεώρηση – Διαθεματικές εργασίες
15
3.5. Α.Ε. Γλώσσα
50
Σύνολο
142

3.1. Ξενοφών, Ελληνικά, Βιβλίο Β΄
 ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
Ι, 16-32
6
ΙΙ, 1-4
3
ΙΙ, 16-23
4
ΙΙΙ, 11-16 (από μετάφραση)
2
ΙΙΙ, 50-56
4
ΙV, 1-17 (από μετάφραση)
2
ΙV, 18-23
3
ΙV, 37-43
4
Σύνολο
28

3.2.  Θουκυδίδης, Βιβλίο Γ΄
  ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
Γ’, 70
3
Γ’, 71-74
4
Γ’, 75
3
Γ’, 76-78
3
Γ’, 79-80
3
Γ’, 81
3
Γ’, 82-83 (από μετάφραση)
3
Σύνολο
22

3.3. Θουκυδίδης, Βιβλία Ζ’ (= 6ο) & Η’ (= 7ο)
 ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
Ζ’, 30
2
Ζ’, 31
4
Ζ’, 32
2
Η’, 75
3
Η’, 76-77
4
Η’, 84
2
Η’, 85
2
Η’, 86
3
Η’, 87
3
Σύνολο
25
Σημείωση: Τα στοιχεία Ζ’ και Η’, δηλώνουν, όπως και στις στερεότυπες εκδόσεις, τα Βιβλία 6ο και 7ο αντίστοιχα του έργου του Θουκυδίδη.

II. Εισαγωγή


Η Εισαγωγή διδάσκεται κανονικά στην αρχή των μαθημάτων, αλλά και κατά τη διδασκαλία του κειμένου χρησιμοποιείται σε άμεση συνάφεια με αυτό, με στόχο την κατανόησή του. Αποτελεί μαζί με το Χρονολόγιο (το οποίο δεν θα διδαχθεί), σελίδες 39-42, υλικό αναφοράς, όπου μπορεί ο μαθητής να βρει απαντήσεις σε ερωτήματα που τίθενται κατά τη διδασκαλία συγκεκριμένων κεφαλαίων και, κυρίως, κατά τη γενική θεώρηση κάθε έργου. Συγκεκριμένα από την Εισαγωγή θα διδαχθούν:
α) Συνοπτικά τα κεφάλαια Α΄ (= Εισαγωγικά στην Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία) και Δ΄ (= Ο Πελοποννησιακός πόλεμος), (σελίδες 11-17 και 34-36 αντίστοιχα). Επίσης, συνοπτικά θα διδαχθεί η εισαγωγή στα Ελληνικά του Ξενοφώντα (σελίδες 44-45) και η εισαγωγή των επιμέρους ενοτήτων του Θουκυδίδη που πρόκειται να διδαχθούν (σελίδες 295, 259-260, 382).
β) Αναλυτικά τα κεφάλαια Β΄ (= Θουκυδίδης Ολόρου Αλιμούσιος) και Γ΄ (= Ξενοφών Γρύλλου Ερχιεύς), (σελίδες 18-28, και  29-33 αντίστοιχα).
Κατά την εξέταση του μαθήματος οι μαθητές εξετάζονται στην ύλη που θα διδαχθούν αναλυτικά.