Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑΟι σχολές που μπορούν να δηλωθούν στο μηχανογραφικό δελτίο κατηγοριοποιούνται σε επιστημονικά πεδία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται σχολές που έχουν σε γενικές γραμμές συναφή επαγγελματικό προσανατολισμό. Σε κάθε επιστημονικό πεδίο υπάρχουν δύο μαθήματα με διαφοροποιημένο συντελεστή βαρύτητας και διαμορφώνουν σε καθοριστικό βαθμό τα Μόρια Εισαγωγής που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος. Αυτά τα μαθήματα εξαρτώνται τόσο από το Επιστημονικό Πεδίο (Ε.Π.) των σχολών που θα δηλωθούν, όσο και από την κατεύθυνση που ακολουθεί ο μαθητής στη Γ' τάξη των Λυκείων.
Για τους υποψήφιους της ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, είναι:

Μάθημα
Συντελεστής
1ο Ε.Π.
 • Αρχαία Ελληνικά (Κατεύθυνσης)
 • Ιστορία (Κατεύθυνσης)
1,3
0,7
  2ο Ε.Π
  • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
  • Νεοελληνική Γλώσσα
  0,9
  0,4
   3ο Ε.Π.
   • Βιολογία (Γενικής Παιδείας)
   • Νεοελληνική Γλώσσα
   0,9
   0,4
    4ο Ε.Π
    • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
    • Νεοελληνική Γλώσσα
    0,9
    0,4
     5ο Ε.Π.
     • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (επιλογή)
     • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
     1,3
     0,7
      Για τους υποψήφιους της ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, είναι:

      Μάθημα
      Συντελεστής
      1ο Ε.Π.
      • Νεοελληνική Γλώσσα
      • Ιστορία (Γενικής Παιδείας)
      0,9
      0,4
       2ο Ε.Π.
       • Μαθηματικά (Κατεύθυνσης)
       • Φυσική (Κατεύθυνσης)
       1,3
       0,7
        3ο Ε.Π.
        • Βιολογία (Κατεύθυνσης)
        • Χημεία (Κατεύθυνσης)
        1,3
        0,7
         4ο Ε.Π.
         • Μαθηματικά (Κατεύθυνσης)
         • Φυσική (Κατεύθυνσης)
         1,3
         0,7
          5ο Ε.Π.
          • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (επιλογή)
          • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
          1,3
          0,7

           Για τους υποψήφιους της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, είναι:

           Μάθημα
           Συντελεστής
           1ο Ε.Π.
           • Νεοελληνική Γλώσσα
           • Ιστορία (Γενικής Παιδείας)
           0,9
           0,4
            2ο Ε.Π.
            • Μαθηματικά (Κατεύθυνσης)
            • Φυσική (Κατεύθυνσης)
            1,3
            0,7
             3ο Ε.Π.
             • Βιολογία (Γενικής Παιδείας)
             • Νεοελληνική Γλώσσα
             0,9
             0,4
              4ο Ε.Π.
              • Μαθηματικά (Κατεύθυνσης)
              • Φυσική (Κατεύθυνσης)
              1,3
              0,7
               5ο Ε.Π.
               • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (επιλογή)
               • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
               1,3
               0,7
                Παρατήρηση:
                Ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που επιλέγεται, όποιος υποψήφιος θελήσει να δηλώσει σχολή του 5ου Επιστημονικού Πεδίου, θα διαγωνισθεί σε επτά (07) πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς είναι υποχρεωτικό να εξεταστεί και στα Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)

                ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

                Αν προβλέπεται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο Μέσος Όρος των βαθμών που σημείωσε ο υποψήφιος στα δύο ειδικά μαθήματα.
                Τονίζεται ιδιαίτερα ότι για να είναι κάποιος υποψήφιος Σχολής ή Τμήματος για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει εξεταστεί στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα και να έχει επιτύχει σ' αυτό βαθμό τουλάχιστον ίσο με τη βάση, δηλαδή τουλάχιστον δέκα (10) στην κλίμακα 0-20.
                Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να έχει επιτύχει χωριστά στο καθένα από τα μαθήματα αυτά το παραπάνω ελάχιστο όριο βαθμολογίας και βαθμός ειδικού μαθήματος, για τον υπολογισμό των μορίων, είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο αυτών ειδικών μαθημάτων.
                Οι συντελεστές βαρύτητας για τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες ανάλογα με το τμήμα είναι:
                (x2) για τα Τμήματα και τις κατευθύνσεις ξένων φιλολογιών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής), της ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Παν/μίου και της ειδίκευσης Μετάφρασης ή Διερμηνείας του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του ίδιου Παν/μίου,
                (x2) για τα Τμήματα που απαιτούνται τα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο ή Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων,
                (x1) για τα λοιπά Τμήματα που απαιτείται ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, όπως αυτά των ΜΜΕ, Ναυτιλιακών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών κλπ ή Ελεύθερο Σχέδιο όπως το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
                (x2) για τα ΤΕΦΑΑ