Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ


ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  Β' ΚΑΙ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ


Η Έκθεση θεωρείται από τα πιο δύσκολα μαθήματα καθώς δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις που μπορεί να δώσει ένας μαθητής. θεωρείται από τα πιο δύσκολα μαθήματα καθώς δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις που μπορεί να δώσει ένας μαθη
  • Μόλις το 1% των υποψηφίων που συμμετείχαν στις περσινές πανελλαδικές, κατάφερε να αριστεύσει στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας συγκεντρώνοντας βαθμολογία από 18 έως 20.

  • Όπως φαίνεται από τα περσινά στατιστικά στοιχεία, η πλειονότητα των υποψηφίων (6 στους 10) βρέθηκε στη βαθμολογική κλίμακα 12-17,9, ενώ 1 στους 5 δεν κατάφερε να πιάσει τη βάση.

  • Πρόκειται για ένα μάθημα που αποτελεί βαρόμετρο για την εισαγωγή σε πολλά τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης. Τα υψηλά ποσοστά αναβαθμολογήσεων, άλλωστε, που παρατηρούνται κάθε χρόνο αποδεικνύουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι υποψήφιοι.
το Φροντιστήριο μας καθοδηγεί τους μαθητές με την διδασκαλεία συγκεκριμένων τεχνικών και με την παροχή σημειώσεων, ώστε να αναπτυχθούν σωστά οι ιδέες και τα επιχειρήματα τους και να έχουν έτσι ένα αξιόλογο γραπτό.