Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

ΕΥΡΙΠΙΔΗ ''ΕΛΕΝΗ'' Γ' Γυμνασίου (μέρος δεύτερο)
 Γ΄ επεισόδιο (στ. 1398-1424)

 ΘΕΜΑΤΑ

1. Να αναφέρετε τα κατά πόσον μέρη της τραγωδίας διακρίνοντας τα σε επικά και λυρικά.

2. Να αποδώσετε το περιεχόμενο του αποσπάσματος (στ. 1398-1424) περιληπτικά (80-100 λέξεις).

3. α) Να χωρίσετε το απόσπασμα σε ενότητες και να δώσετε στην καθεμία έναν πλαγιότιτλο.

β) Ποιοι στίχοι του κείμενου περιέχουν το στοιχείο της τραγικής ειρωνείας; Δικαιολογήστε την
απάντησή σας.

4. α) Να ηθογραφήσετε το Θεοκλύμενο και την Ελένη.

β) Να σχολιάσετε τους στίχους 1408-1410. (Δυστυχισμένη εσύ….. δεν ξαναζούνε)