Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

Η παγίδα σχετικά με τα μόρια των σχολώνΕίναι αλήθεια ότι, στην πλειονότητά τους, οι σχολές που δίνουν περισσότερες εξασφαλίσεις για επαγγελματική αποκατάσταση είναι αυτές οι οποίες έχουν και τα περισσότερα μόρια. Ωστόσο, η σχέση αυτή δεν είναι απόλυτη και μαθητές και γονείς θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί κατά την επιλογή της σχολής των αποφοίτων.

Δε πρέπει να ξεχνάμε ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι κατατακτήριες. Δηλαδή σε κάθε σχολή εισάγονται οι καλύτεροι μαθητές που τη δηλώνουν. Έτσι, το ύψος των μορίων διαμορφώνεται ανάλογα με την ζήτηση των σχολών από τους ίδιους τους μαθητές και όχι ανάλογα με την «ποιότητα» των σχολών.


Υπάρχουν, για παράδειγμα,  πολλά Ανώτατα ιδρύματα (ΑΕΙ) των οποίων οι τελειόφοιτοι, είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν θα δουλέψουν στο αντικείμενό τους. Αντίστροφα, υπάρχουν Τεχνολογικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) που εξασφαλίζουν στους αποφοίτους καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές.

Τα μόρια που παίρνουν οι μαθητές από τις επιδόσεις τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις κάθε Ιούνιο δεν είναι παρά ένα μέσο που μας «ανοίγει» επιλογές και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται.

Καλό είναι ο κάθε μαθητής, πριν τις εξετάσεις να έχει αποκρυσταλλώσει τις προτιμήσεις του σχετικά με τις σχολές και ανεξάρτητα από τα μόρια να μείνει σταθερός σε αυτές. Δεν επιτρέπεται δηλαδή τα μόρια να έχουν περισσότερη βαρύτητα από τις προτιμήσεις μας.

Οι καλές επιδόσεις στις εξετάσεις είναι φυσικά επιθυμητές γιατί στην ουσία ¨ξεκλειδώνουν¨ στο μαθητή επιλογές. Μετά την έκβαση των εξετάσεων, οι νέοι θα πρέπει, έχοντας μπροστά τους τις επιλογές τους, να αποφασίσουν, ανεξάρτητα πια από τα μόρια, ποια είναι η πιο κατάλληλη για αυτούς σχολή σε συνδυασμό πάντα με τις επαγγελματικές προοπτικές που υπάρχουν.