Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Κριτικές για το θέμα της Λογοτεχνίας


Ι. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Το ποίημα με τίτλο «Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν Κομμαγηνῇ · 595 μ.Χ.» του Κ.Π.Καβάφη είναι ένα από τα διδαχθέντα κατά τη διάρκεια του έτους.

ΙΙ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Οι ερωτήσεις ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των μαθητών, καθότι αρκετές από τις ζητούμενες απαντήσεις παρατίθενται ως σχόλια στο σχολικό βιβλίο και το βιβλίο του καθηγητή.

Πιο συγκεκριμένα:

Α1. Στην ερώτηση αυτή δίνονται τρία χαρακτηριστικά της ποίησης του Καβάφη και ζητείται από τους μαθητές να γράψουν ένα παράδειγμα για το καθένα. Ωστόσο, όσον αφορά το ένα από αυτά, δηλαδή την ιδιοτυπία της καβαφικής γλώσσας, δεν αρκεί η παράθεση ενός παραδείγματος, καθόσον η γλώσσα αυτή είναι σύνθεση δημοτικής, καθαρεύουσας και ιδιωματικών τύπων.

Β1. Η δεύτερη ερώτηση ζητά να αιτιολογήσουν οι μαθητές πώς ο τίτλος υποστηρίζει και συμπληρώνει το ποίημα. Το προς σχολιασμό απόσπασμα που περιλαμβάνεται στην ερώτηση προέρχεται από μελέτη του Στ. Διαλησμά και παρατίθεται στο βιβλίο του Καθηγητή με περισσότερες πληροφορίες. Επίσης, υπάρχει σχετικό σχόλιο και στο βιβλίο του μαθητή.

Β2. Η ερώτηση ζητά τον εντοπισμό στο κείμενο τεσσάρων διαφορετικών εκφραστικών μέσων και τον σχολιασμό της λειτουργίας τους. Οι μαθητές εύκολα μπορούν να εντοπίσουν τα σχετικά παραδείγματα. Ο σχολιασμός τους δίνει τη δυνατότητα να διαφανούν τόσο η κριτική σκέψη των μαθητών όσο και η δεξιότητά τους να αποκωδικοποιούν τον λόγο του κειμένου.

Γ1. Η ερώτηση ζητά τον σχολιασμό τριών στίχων του ποιήματος. Σχετικός σχολιασμός υπάρχει στο σχολικό βιβλίο, καθώς και στο βιβλίο του καθηγητή. Σύμφωνα με το ερώτημα, οι μαθητές πρέπει να σχολιάσουν τη σχέση του ποιητή με την ποίηση, καθώς και τα μέσα με τα οποία η ποίηση λειτουργεί.

Δ1. Το αδίδακτο κείμενο είναι το ποίημα «Αυτοβιογραφία» του Τάσου Λειβαδίτη, από τη συλλογή Ποίηση. Το ποίημα αναφέρεται, επίσης, στο γήρας και στον ρόλο της ποίησης στη ζωή του ποιητή.

Ζητούνται τρεις ομοιότητες στο περιεχόμενο των δύο ποιημάτων, που εντοπίζονται αρκετά εύκολα, καθώς και δύο διαφορές, ο εντοπισμός των οποίων απαιτεί προσεκτικότερη διερεύνηση του κειμένου.


Από την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων